Automatyzacja procesów biznesowych

WÅ‚aÅ›ciwie przeprowadzona analiza procesów biznesowych odkrywa rzeczywisty obraz sposobu funkcjonowania firmy.
Analiza procesów zachodzÄ…cych wewnÄ…trz firmy przebiega w trzech wymiarach:

 • Ujawnienia rzeczywistych problemów wystÄ™pujÄ…cych w przedsiÄ™biorstwie;
 • Pokazuje logikÄ™ funkcjonujÄ…cych procedur;
 • Pokazuje model zarzÄ…dzania narzucony przez kadrÄ™ kierowniczÄ…;

Ogromna wiÄ™kszość przedsiÄ™biorstw zdaje już sobie sprawÄ™ z tego, jak istotna jest automatyzacja zarzÄ…dzaniem procesami biznesowymi. Pomaga to poprawić wyniki firmy wspiera optymalizacjÄ™ procesów zachodzÄ…cych wewnÄ…trz organizacji, umożliwia realizacjÄ™ dziaÅ‚aÅ„ biznesowych wraz z ich kontrolÄ….
Oparty o sprawdzony silnik, a zarazem dostosowany budowÄ… do każdego przedsiÄ™biorstwa automatyczny system workflow daje ogromne możliwoÅ›ci zastosowania i dostrojenia do każdych parametrów.

Analiza procesów biznesowych tzw. mapowanie okreÅ›la sposób funkcjonowania procesów biznesowych w firmie. Procesy w firmie mogÄ… siÄ™ odbywać w różnoraki sposób: manualnie, ze wsparciem odpowiedniego oprogramowania lub caÅ‚kowicie automatycznie. Procesy zachodzÄ… w okreÅ›lonych obszarach z których możemy wymienić:

 • sprzedaż, 
 • obsÅ‚uga klienta, 
 • realizacja zamówieÅ„, 
 • logistyka , 
 • reklamacje, 
 • kadry i pÅ‚ace, 
 • ksiÄ™gowość, 
 • administracja, 
 • utrzymanie systemów IT.

Wszystkie procesy zawarte w powyższych obszarach powinny wspóÅ‚dziaÅ‚ać w sposób zautomatyzowany. Wyklucza to w dużym stopniu tzw. „ludzki bÅ‚Ä…d” oraz niepotrzebne czynnoÅ›ci czy konieczność użycia jakiÅ› dodatkowych zasobów co stanowi narastanie kosztów dla przedsiÄ™biorstwa.


Cel analizy pod kÄ…tem automatyzacji procesów biznesowych:

 • optymalizacja kosztów prowadzenia firmy
 • wzrost efektywnoÅ›ci
 • podwyższenie jakoÅ›ci

Analiza procesów zachodzÄ…cych wewnÄ…trz organizacji wymaga praktycznego podejÅ›cia do problemów i obejmuje takie dziaÅ‚ania jak przeglÄ…d systemów informatycznych w każdym z dziaÅ‚ów oraz rozmowy z pracownikami wszystkich szczebli wÅ‚Ä…czajÄ…c w to zarzÄ…d.

Interesuje CiÄ™ wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć wspóÅ‚pracÄ™?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com