System BPM | Workflow - program do automatyzacji procesów biznesowych i zarzÄ…dzania obiegiem dokumentów

Procesy biznesowe

Softhis Workflow umożliwia szybkÄ… automatyzacjÄ™ procesów biznesowych bez dodatkowych kosztów. Nasz system workflow zostaÅ‚ zaprojektowany w ten sposób, by dostosować go dowolnie do rzeczywistych procesów zachodzÄ…cych wewnÄ…trz firmy.

System obiegu dokumentów

Jeżeli w Twojej firmie pracujÄ… różne zespoÅ‚y skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z wielu pracowników powinieneÅ› usprawnić wewnÄ™trzne procesy zachodzÄ…ce miÄ™dzy nimi. Wdrożenie systemu workflow z pewnoÅ›ciÄ… przyniesie korzyÅ›ci.

Elementy Softhis Workflow

Softhis Workflow to dedykowane oprogramowanie oparte o sprawdzony silnik, jednak w peÅ‚ni dostosowane do wymagaÅ„ przedsiÄ™biorstwa i branży w jakiej ono funkcjonuje. Obszary w których wystÄ™pujÄ… powtarzalne procesy zachodzÄ…ce w firmie to przykÅ‚adowo:

 • Sekretariat i obieg korespondencji
 • KsiÄ™gowość
 • Kadry i pÅ‚ace
 • Administracja
 • Magazyny i zakupy
 • ZarzÄ…dzanie projektami
 • ObsÅ‚uga klienta i helpdesk
 • Gromadzenie i archiwizowanie danych
 • DziaÅ‚ handlowy i obsÅ‚uga kontrahentów
 • Program Softhis Workflow

Dedykowane oprogramowanie workflow integruje wszystkie procesy i obsÅ‚uguje je z wykorzystaniem jednej prostej aplikacji. BiorÄ…c pod uwagÄ™ fakt, że każda firma posiada zindywidualizowane procesy, każde nowe wdrożenie wymaga identyfikacji poszczególnych kroków, tak by w oparciu o sprawdzony silnik zaprojektować rozwiÄ…zanie dopasowane do potrzeb przedsiÄ™biorstwa.  

Automatyzacja

System Softhis Workflow nie wymaga instalacji na serwerach firmy, ponieważ dziaÅ‚a w oparciu o chmurÄ™, przez co wymaga jedynie urzÄ…dzenia (desktop lub mobilne) z dostÄ™pem do Internetu i gwarantuje niczym nie zakÅ‚óconÄ… pracÄ™.


Automatyzacja procesów biznesowych zapewni Twojej firmie oszczÄ™dność czasu i przeÅ‚oży siÄ™ na realne zyski.


Funkcjonalności:

 • elektroniczna archiwizacja dokumentów
 • generowanie szablonów dokumentów
 • tworzenie umów
 • generowanie raportów
 • statystyki
 • alerty
 • nadawanie stopnia uprawnieÅ„ użytkownikom

Interesuje CiÄ™ wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć wspóÅ‚pracÄ™?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com