Walidator JPK

Walidator JPK

Walidator JPK to aplikacja, która sprawdza poprawność danych jakie zawiera Jednolity Plik Kontrolny. Jest bezpiecznym i przyjaznym użytkownikowi narzędziem, które weryfikuje pliki XML JPK pod kątem zgodności zawartych w nim informacji z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów. Walidator JPK generuje raport pokazujący czy i gdzie występują błędy w pliku. Każdy nowy użytkownik może przetestować aplikację sprawdzając jednorazowo za darmo poprawność jednego, przesłanego pliku w formacie JPK, zanim zostanie on dostarczony organom podatkowym.
Aplikacja w modelu SaaS daje możliwość elastycznego wyboru odpowiedniej, rocznej subskrypcji.

Funkcjonalności

  • kontrola poprawności formatu plików XML JPK zgodnie z wytycznymi MF,
  • kontrola wypełnienia pól zależnych od siebie, a nie wynikających z wytycznych MF,
  • kontrola spójności i sumowania danych zawartych w pliku,
  • tworzenie raportów błędów na podstawie przesłanych plików,
  • w pełni zabezpieczony sposób dostarczania danych (HTTPS)

Walidator JPK zapewnia pełne bezpieczeństwo danych, które są usuwane zaraz po sprawdzeniu ich poprawności i przesłaniu raportu. Żadne poufne informacje zawarte w pliku JPK nie są przechowywane.

Wypróbuj za darmo Walidator JPK tutaj.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com