Walidator JPK

Walidator JPK

Walidator JPK to aplikacja, która sprawdza poprawność danych jakie zawiera Jednolity Plik Kontrolny. Jest bezpiecznym i przyjaznym użytkownikowi narzÄ™dziem, które weryfikuje pliki XML JPK pod kÄ…tem zgodnoÅ›ci zawartych w nim informacji z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów. Walidator JPK generuje raport pokazujÄ…cy czy i gdzie wystÄ™pujÄ… bÅ‚Ä™dy w pliku. Każdy nowy użytkownik może przetestować aplikacjÄ™ sprawdzajÄ…c jednorazowo za darmo poprawność jednego, przesÅ‚anego pliku w formacie JPK, zanim zostanie on dostarczony organom podatkowym.
Aplikacja w modelu SaaS daje możliwość elastycznego wyboru odpowiedniej, rocznej subskrypcji.

Funkcjonalności

  • kontrola poprawnoÅ›ci formatu plików XML JPK zgodnie z wytycznymi MF,
  • kontrola wypeÅ‚nienia pól zależnych od siebie, a nie wynikajÄ…cych z wytycznych MF,
  • kontrola spójnoÅ›ci i sumowania danych zawartych w pliku,
  • tworzenie raportów bÅ‚Ä™dów na podstawie przesÅ‚anych plików,
  • w peÅ‚ni zabezpieczony sposób dostarczania danych (HTTPS)

Walidator JPK zapewnia peÅ‚ne bezpieczeÅ„stwo danych, które sÄ… usuwane zaraz po sprawdzeniu ich poprawnoÅ›ci i przesÅ‚aniu raportu. Å»adne poufne informacje zawarte w pliku JPK nie sÄ… przechowywane.

Wypróbuj za darmo Walidator JPK tutaj.

Interesuje CiÄ™ wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć wspóÅ‚pracÄ™?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com