Autenti

Autenti

Autenti to wygoda i prostota w podejmowaniu czynnoÅ›ci prawnych w formie podpisu elektronicznego. Projekt rozwiÄ…zania zakÅ‚ada Å‚atwość w korzystaniu z aplikacji, która jest przyjazna użytkownikowi i speÅ‚nia najwyższe obowiÄ…zujÄ…ce standardy.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz TUTAJ

Podstawy prawne

Aplikacja Autenti zapewnia możliwoÅ›ci dokonywania czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych, które w Å›wietle przepisów prawa przybierajÄ… formÄ™ podpisu elektronicznego. Wszystkie dziaÅ‚ania sÄ… rejestrowanie i przypisywane do danego użytkownika oraz konkretnego dokumentu, a w przypadku sporu, utrwalone na trwaÅ‚ym noÅ›niku dokumenty i certyfikat (jako potwierdzone przez zaufanÄ… stronÄ™ trzeciÄ…), stanowiÄ… podstawÄ™ wiarygodnoÅ›ci dokonanych czynnoÅ›ci.

W art. 8 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. czytamy:
"Nie można odmówić ważnoÅ›ci i skutecznoÅ›ci podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane sÅ‚użące do weryfikacji podpisu nie majÄ… kwalifikowanego certyfikatu, lub nie zostaÅ‚ zÅ‚ożony za pomocÄ… bezpiecznego urzÄ…dzenia sÅ‚użącego do skÅ‚adania podpisu elektronicznego".

Interesuje CiÄ™ wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć wspóÅ‚pracÄ™?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com