JPK Konwerter

Jednolity Plik Kontrolny - Softhis

ModuÅ‚ jest rozszerzeniem podstawowej funkcjonalnoÅ›ci Systemu, pozwala na automatycznÄ… konwersjÄ™ danych wejÅ›ciowych z dowolnych formatów danych.

GÅ‚ówne funkcjonalnoÅ›ci:

  • wczytywanie plików raportowych w okreÅ›lonych formatach (XLSX, CSV, XML, JSON),
  • sprawdzanie poprawnoÅ›ci wczytanych danych z okreÅ›lonym schematem,
  • wczytywanie danych z zewnÄ™trznych baz danych,
  • produkcja plików matrycowych lub matrycowej bazy danych,
  • tworzenie raportu konwersji.

Dowiedz się więcej na JPK GENERATOR

Interesuje CiÄ™ wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć wspóÅ‚pracÄ™?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com