Softhis JPK

Jednolity Plik Kontrolny - Softhis

System jest rozwiÄ…zaniem pozwalajÄ…cym na generowanie, walidacjÄ™ i dostarczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Funkcjonowanie systemu oparte jest o matrycÄ™ lub bazÄ™ danych, zasilanÄ… z dowolnych systemów finansowo - ksiÄ™gowych używanych w firmie.

Zasilenie danymi odbywa siÄ™ poprzez rÄ™czne wprowadzanie danych do matrycy lub dziÄ™ki zastosowaniu ModuÅ‚u Konwertera, za pomocÄ… plików źródÅ‚owych w formatach: XLSX, XML, CSV, JSON lub bezpoÅ›rednie poÅ‚Ä…czenie z bazÄ… danych.

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

  • ModuÅ‚ – Generator JPK
  • ModuÅ‚ – Konwerter
  • ModuÅ‚ – Korektor
  • ModuÅ‚ – Podpisu i wysyÅ‚ki

System jest rozwiÄ…zaniem moduÅ‚owym, pozwalajÄ…cym na elastyczny wybór jego elementów. WspóÅ‚pracuje z każdym dostÄ™pnym na rynku oprogramowaniem, bez wzglÄ™du na jego wersjÄ™ czy kraj pochodzenia.

Dowiedz się więcej na JPK GENERATOR

Interesuje CiÄ™ wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć wspóÅ‚pracÄ™?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com