Produkty

Jednolity Plik Kontrolny – integracja oprogramowania i automatyzacja procesów

Jednolity Plik Kontrolny, Softhis JPK Generator

Jednolity Plik Kontrolny obliguje około 1 842 589 przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce i podlegających polskiej ordynacji podatkowej. Od 01.07.2016 r. do udostępniania ksiąg podatkowych w postaci JPK będą zobowiązane przedsiębiorstwa duże, zatrudniające

powyżej 250 pracowników lub osiągające obrót powyżej 50 mln euro rocznie lub posiadające roczną sumę bilansową większą niż 43 mln Euro.

Duże firmy będą zobowiązane bez wezwania i w sposób automatyczny do przekazywania JPK drogą elektroniczną już od 25 sierpnia 2016r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa obowiązek ten czeka od 1 stycznia 2017r., natomiast od 1 stycznia 2018r. będzie to dotyczyło także mikroprzedsiębiorstw.

 

Softhis JPK - Generator Jednolitego Pliku Kontrolnego

Opracowane według wytycznych Ministerstwa Finansów narzędzie informatyczne pozwalające na generowanie, walidację i dostarczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to rozwiązanie modułowe, pozwalające na elastyczny wybór poszczególnego elementu.

Współpracuje z każdym dostępnym na rynku oprogramowaniem, bez względu na jego wersję czy kraj pochodzenia.

 

Jednolity Plik Kontrolny - terminy i zmiany w ustawie

W dniu 13 maja 2016r. Sejm przyjął zmianę w Ustawie o Ordynacji Podatkowej w zakresie dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowelizacja wprowadza bardzo ważne nowości w stosunku do aktualnego stanu prawnego!

Szczegóły w linku poniżej:

Ustawa z dnia 13 maja 2016r.

Zgodnie z przyjętą ustawą, obowiązek generowania danych z ewidencji VAT oraz comiesięczne raportowanie  do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie największe podmioty gospodarcze już od dnia 1 lipca 2016r. 

Duże firmy będą zobowiązane  bez wezwania i w sposób automatyczny  do przekazywania JPK drogą elektroniczną już od 25 sierpnia 2016r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa  obowiązek obejmie od 1 stycznia 2017r., natomiast od 1 stycznia 2018r. będzie to dotyczyło także mikroprzedsiębiorstw.

Wobec znowelizowanego stanu prawnego, obecnie już nie tylko duzi przedsiębiorcy powinni weryfikować i dostosowywać swoje księgowo-finansowe systemy informatyczne, do poprawnego generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny - Baza wiedzy

Ministerstwo finansów przygotowało strategię działań na rzecz poprawy ściągalności podatków. Zebraliśmy najważniejsze kwestie prawne oraz techniczne dotyczące tego problemu. Udostępniliśmy je w przyjaznej użytkownikowi formie. Raporty na temat postępujących prac lub zmian wprowadzanych przez Ustawodawcę będziemy publikować co miesiąc.

Jednolity Plik Kontrolny - FAQ

Czemu ma służyć JPK?

Ujednolicenie formy i automatyzacja procesów weryfikacji poprawności ksiąg podatkowych ma być podstawą do przyspieszenia i docelowo ułatwienia zarówno kontroli skarbowych jak również procesów rozliczeniowych w przedsiębiorstwach. O ile sektor MŚP na razie jest jeszcze zwolniony z tego obowiązku i docelowo może odmówić przedstawienia JPK, tak duże firmy w wyniku braku posiadania pliku zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karno – skarbowej.

 

Dlaczego PDF to za mało?

Dane w formie pliku PDF nie są przystosowane do szybkiej, elektronicznej analizy. Paradoksalnie, analizowanie plików PDF może wręcz wydłużyć czas kontroli w porównaniu do procedur w przypadku dokumentów papierowych. Dlatego też nowela wprowadza ujednoliconą formę ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. W oparciu o standard XML, na bazie którego ma powstać tzw. Jednolity Plik Kontrolny będzie teraz możliwe szybkie analizowanie danych. Istotny dla podatników jest fakt, iż struktura logiczna elektronicznych ksiąg podatkowych oraz elektronicznych dowodów księgowych ma być kompatybilna z programami do obsługi finansowo-księgowej, dlatego takie systemy muszą być dostosowane do rozporządzenia.

 

Jak wygląda struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

9 marca tego roku poznaliśmy finalną strukturę JPK. Plik podlegający kontroli, zapisany w formacie xml powinien zawierać następujące grupy danych:

 • księgi rachunkowe
 • wyciągi bankowe
 • magazyn
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • faktura vat
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów.

Każda z nich obejmuje także dane identyfikacyjne płatnika, system księgowy oraz producenta oprogramowania, z pomocą którego JPK został wygenerowany. Struktura danych oczekiwana w plikach jest ogromnie szczegółowa. W wielu wypadkach wykraczająca mocno poza obszary, jakie aktualnie firmy przechowują w swoich systemach.

 

Jakie problemy czekają na przedsiębiorców w związku z wdrożeniem JPK?

 • im później rozpocznie się prace programistyczne, tym pewniejsze będzie niedotrzymanie terminu udostępnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego lub dostarczenie US dokumentu o niewłaściwej konstrukcji logicznej,
 • nadal nie ma ostatecznej wersji rozporządzenia dot. sposobu udostępniania JPK organom kontrolującym,
 • brak możliwości kontroli poprawności pliku JPK – Ministerstwo Finansów nie zapewnia platformy do testów,
 • nie ma informacji o zabezpieczeniach infrastruktury, która będzie operować danymi przedsiębiorców,
 • bardzo krótki czas na implementację nowych rozwiązań w systemach dostępnych jako SaaS czy w dedykowanych systemach firm.

Jak wprowadzić Jednolity Plik Kontrolny w firmie?

W przypadku firm korzystających z wielu różnych rozwiązań informatycznych (księgowych, magazynowych, etc., a także dedykowanych ich specyfice biznesowej), konieczne jest dostosowanie oprogramowania do obecnych wymagań. Dodatkowo w kwestii rozliczeń podatkowych, szczególnie istotne wydaje się nie tyle generowanie samego formatu pliku, co możliwość dokonania weryfikacji poprawności danych, które przekazujemy w ramach kontroli skarbowej. Na ten aspekt firmy powinny położyć największy nacisk, bo błędy są obarczone sankcjami prawnymi.

Specyfika dokonywania zmian w ramach projektów podatkowych jak i informatycznych, charakteryzuje się koniecznością przeprowadzenia dokładnego audytu posiadanych rozwiązań, analizą procesów biznesowych firmy, a także czasem potrzebnym na stworzenie i implementację docelowego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę skomplikowanie materii i rozproszenie rozwiązań informatycznych, bez względu na to do której grupy firm się zaliczamy, należy jak najszybciej rozpocząć proces dostosowania się do nowych wymogów. Unikniemy wtedy narażenia firmy na odpowiedzialność karno-skarbową, którą ustawodawca przewidział za niewywiązanie się z terminu przewidzianego dla danej grupy firm.

 

Jak wygląda analiza, integracja oprogramowania i automatyzacja procesów i wdrożenie, aby dostosować narzędzia do wymogów JPK?

 • przedsiębiorca powinien sprawdzić, od kiedy nowe przepisy będą go obowiązywać. Jest to uzależnione od rozmiaru działalności przedsiębiorstwa,
 • zapoznanie się z rozporządzeniem i wymaganiami dla JPK, a następnie zestawienie wiedzy z procedurami obowiązującymi w firmie,
 • audyt zewnętrzny procesów i systemów IT, który ma ujawnić jak duże zmiany będą niezbędne w oprogramowaniu,
 • integracja i wdrożenie oprogramowania przez dostawcę / developera, wprowadzenie nowych procedur umożliwiających dostarczenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Z kim współpracować przy wdrożeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Jeśli korzystasz ze standardowej wersji oprogramowania np. w modelu SaaS dostarczanego przez dużą firmę IT jest niemal pewne, że zmiany zostaną wprowadzone na czas. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy firma posiada rozbudowane środowisko informatyczne lub korzysta z kilku programów do obsługi admisnitracyjno - finansowo - magazynowej. Jeśli korzysta z różnych systemów nieodłącznym elementem wdrożenia będą integracje informatyczne, które wymagają współpracy z doświadczonym zespołem developersko – analitycznym.

Odpowiedzi na inne pytania dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdują się bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów  JPK cz. 1JPK cz. 2.

Pamiętaj: Analiza przedwdrożeniowa, utworzenie reguł procesów i integracja używanych systemów jest najbardziej wymagającym etapem wdrożenia JPK i może potrwać nawet kilka miesięcy!

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów w zakresie wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, napisz na office@softhis.com z dopiskiem „JPK” lub zadzwoń pod numer 12 350 55 55.

Przygotuj się na e-kontrolę. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość w formularzu kontaktowym.
Infolinia: +48 575 303 433 
Sprawdź, czy podlegasz e-kontrolom skarbowym!

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com