Case study

Woblink zmienia rynek

  • On-line www.woblink.com
  • Klient Wydawnictwo Otwarte
  • Integracje AppStore, Facebook, Adobe Content Server, autorski system DRM.
  • Zrealizowano maj 2011

Wydawnictwo Otwarte postanowiło wprowadzić rewolucję na polskim rynku czytelnictwa, wykorzystując najnowsze technologie. Wyzwaniem było stworzenie kompleksowego, wieloplatformowego rozwiązania umożliwiającego funkcjonowanie Woblink na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Co zaproponowaliśmy?

To byÅ‚o duże wyzwanie. Do tej pory na polskim rynku nie powstaÅ‚o tak skomplikowany system, który umożliwiaÅ‚ przeniesienie wszystkich wymogów dzisiejszego czytelnika na urzÄ…dzenia mobilne i stacjonarne. Aby Woblink przyjÄ…Å‚ siÄ™ na rynku, musiaÅ‚ gwarantować odpowiedniÄ… funkcjonalność, bezpieczeÅ„stwo i przyjazny interfejs dla użytkowników.

Produkcja i wdrożenie

Efektem wspóÅ‚pracy Wydawnictwa Otwartego i zespoÅ‚u Softhis jest zaawansowany system informatyczny obsÅ‚ugujÄ…cy serwer, portal, urzÄ…dzenia mobilne oparte na iOS oraz Android, a  także komputery PC. Unikalność rozwiÄ…zaÅ„ polega na tym, że po raz pierwszy w tak skomplikowanym systemie udaÅ‚o siÄ™ poÅ‚Ä…czyć ze sobÄ… popularne na rynku urzÄ…dzenia pozwalajÄ…ce na odczyt e-booków. Bez wzglÄ™du na to, z czego skorzystamy – w prosty sposób możemy dokonać rejestracji oraz zarzÄ…dzać swoim kontem. Każdy użytkownik ma możliwość kupowania e-książek oraz tworzenia wÅ‚asnych, wirtualnych póÅ‚ek z ulubionymi pozycjami. Aby zawsze być pewnym dobrego wyboru, mamy do dyspozycji peÅ‚ny opis książki, a nawet jej fragmenty.

Serwis www, bÄ™dÄ…cy częściÄ… caÅ‚ego systemu, posiada liczne funkcjonalnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ciowe umożliwiajÄ…ce komunikacjÄ™ z innymi użytkownikami. Można obserwować ich póÅ‚ki, wspóÅ‚tworzyć grupy tematyczne, brać udziaÅ‚ w dyskusjach, informować o aktualnie czytanej książce czy wystawiać komentarze. Wszystkie pozycje ksiażkowe zostaÅ‚y zebrane w katalogu, który można porzÄ…dkować.

Indeks wydawnictw oraz zbiór informacji o autorach przygotowany przez zespóÅ‚ Wydawnictwa Otwrtego, stanowi swoiste kompendium wiedzy dla czytelników. Aby uÅ‚atwić wyszukiwanie i dokonanie wyboru wszystkie pozycje książkowe zostaÅ‚y zebrane w katalogu, który można porzÄ…dkować wedÅ‚ug wybranych wartoÅ›ci. Zawsze znajdziemy dokÅ‚adnie to, co nas interesuje.


Z technologicznego punktu widzenia bardzo dużym wyzwaniem okazaÅ‚o siÄ™ zabezpieczenie caÅ‚ego systemu, wynikajÄ…cego z dużej różnorodnoÅ›ci urzÄ…dzeÅ„ i platform. Z tego powodu firma Softhis zdecydowaÅ‚a siÄ™ na przygotowanie autorskiego sposobu zabezpieczenia materiaÅ‚ów cyfrowych, który od momentu uruchomienia systemu – doskonale chroni przed próbami ataków czy kopiowania treÅ›ci.

Woblink tworzy spójnÄ… caÅ‚ość, pozwalajÄ…cÄ… użytkownikowi na czytanie ulubionych książek na ekranie urzÄ…dzeÅ„ przenoÅ›nych czy klasy PC. Liczne udogodnienia oraz jakość wykonania sprawiÅ‚y, że grono jego użytkowników stale siÄ™ powiÄ™ksza.

Opinia klienta

Ponad póÅ‚toraroczna wspóÅ‚praca z firmÄ… Softhis zaowocowaÅ‚a powstaniem platformy Woblink.

Mateusz Tobiczyk

Dyrektor ds. Rozwoju Platformy Woblink

Jak w dobrym kinie, i w tej wspóÅ‚pracy, nie brakowaÅ‚o trudnych momentów, zwrotów akcji i walki z przeciwnoÅ›ciami, które dyktowaÅ‚ szybko rozwijajÄ…cy siÄ™ rynek.
Ostatecznie jednak dziÄ™ki zaangażowaniu zespoÅ‚ów pracujÄ…cych przy realizacji projektu udaÅ‚o siÄ™ zamienić tysiÄ…ce linijek kodu w innowacyjny i przyjazny system, który pozwala cieszyć siÄ™ przyjemnoÅ›ciÄ… e-czytania na wielu urzÄ…dzeniach i systemach operacyjnych, a Woblink staÅ‚ siÄ™ jednÄ… z najpopularniejszych e-bookowych platform w Polsce."

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com