Case study

Sprecyzowane wymagania PSO

  • On-line www.pso.pl
  • Klient Polskie SkÅ‚ady Oponiarskie
  • Integracje Oprogramowanie do zarzÄ…dzania depozytami i rozproszonÄ… sieciÄ… sprzedaży
  • Zrealizowano Marzec 2008

Bardzo konkurencyjna branża motoryzacyjna skÅ‚ania coraz wiÄ™cej firm do stosowania narzÄ™dzi, które sprawnie redukujÄ… koszty i poprawiajÄ… efektywność dziaÅ‚ania. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest odpowiedni system zarzÄ…dzania.

Co zaproponowaliśmy?

Przed rozpoczÄ™ciem prac projektowych, wykonawca musiaÅ‚ zapoznać siÄ™ z bardzo sprecyzowanymi wymaganiami Polskich SkÅ‚adów Oponiarskich, wynikajÄ…cych z doÅ›wiadczenia na wyspecjalizowanym rynku handlowo-usÅ‚ugowym branży motoryzacyjnej. Na kanwie tych informacji zespóÅ‚ Softhis przygotowaÅ‚ oprogramowanie, które peÅ‚ni rolÄ™ systemu sprzedażowo-rozliczeniowego i zÅ‚ożonej bazy danych depozytów.

Produkcja i wdrożenie

Za jego pomocÄ… serwisy samochodowe, peÅ‚niÄ…ce rolÄ™ dealerów usÅ‚ug flotowych, sÄ… w stanie dokonać rozliczeÅ„ sprzedaży z centralÄ… oraz zarzÄ…dzać kalendarzem wizyt kierowców. System daje możliwość peÅ‚nej kontroli kosztów i marż, ustalania indywidualnych prowizji dla grup poÅ›redników i klientów. Aplikacja zarzÄ…dza także depozytami flot, w tym miÄ™dzy innymi relokacjami i rezerwacjami nowych opon. DziÄ™ki identyfikacji każdej opony w systemie, możliwe jest Å›ledzenie historii opon i pojazdów, a także szybsze wprowadzanie zleceÅ„ do systemu.

Do systemu dostÄ™p majÄ… także kierowcy i administratorzy flot (klienci PSO), mogÄ…cy skÅ‚adać zlecenia dotyczÄ…ce swoich depozytów, rezerwować opony, a także Å›ledzić realizowane zlecenia i ich rozliczenia.

System udostÄ™pnia rozbudowany moduÅ‚ faktur (obsÅ‚uga korekt, specyfikacji faktur, automatycznych eksportów). Aplikacja zostaÅ‚a również wyposażona w możliwość generowania zróżnicowanych raportów i statystyk, dostosowanych do specyfiki branży (np. raport zużycia opon, czy inwentaryzacja).

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com