Case study

Softhis JPK, Moduł Podpisu i Wysyłki z opcją Walidacji

Softhis przygotował dla PKP CARGO S.A. Moduł Podpisu i Wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z opcją walidacji jego poprawności.

Co zaproponowaliśmy?

Ujednolicenie formy i automatyzacja procesów weryfikacji poprawności danych przyspiesza i ułatwia kontrole skarbowe i procesy rozliczeniowe w przedsiębiorstwach. W oparciu o standard XML, na bazie którego powstał Jednolity Plik Kontrolny jest możliwe szybkie analizowanie danych. Docelowo system, który funkcjonuje w PKP CARGO S.A. musi być w stanie wysłać plik JPK_VAT.xml do interfejsów Ministerstwa Finansów. System powinien także pozwalać na obsługę podpisu kwalifikowanego dowolnego dostawcy. Dodatkową opcją jest również możliwość sprawdzenia poprawności pliku XML za pomocą Walidatora JPK.

Produkcja i wdrożenie

Moduł pozwala na korzystanie ze wszystkich rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów aplikacji służących do podpisu. Współpracuje także z KIR, umożliwiającym podpisanie pliku wewnątrz aplikacji.

Moduł wyposażony jest w funkcjonalność podpisu kwalifikowanego - przy pomocy rozwiązania dostarczanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).

Przeprowadzenie procedury wysyłki plików do interfejsów udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, odbywać się będzie przy zachowaniu wszystkich procedur wymaganych przez MF. Po wybraniu plików, które mają być przekazane, jest tworzone zadanie pakowania, szyfrowania i wysyłki plików do MF.

Walidator JPK sprawdza poprawność danych jakie zawiera Jednolity Plik Kontrolny. Waliduje poprawność pliku XML zgodnie ze schematem JPK oraz sprawdza poprawność merytoryczną danych. Dostarcza raport pokazujący czy i gdzie występują błędy w sprawdzanym pliku.

Podstawowe cechy Modułu Podpisu i Wysyłki przygotowanego dla PKP CARGO S.A.: 

  • wczytywanie plików XML
  • szyfrowanie danych informatycznych
  • potwierdzenie plików podpisem kwalifikowanym
  • wysyłka przygotowanych XML do Ministerstwa Finansów
  • odbiór i przechowywanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Podstawowe cechy Walidatora JPK przygotowanego dla PKP CARGO S.A.:

  • kontrola poprawności formatu plików XML JPK zgodnie z wytycznymi MF,
  • kontrola wypełnienia pól zależnych od siebie, a nie wynikających z wytycznych MF,
  • kontrola spójności i sumowania danych zawartych w pliku,
  • tworzenie raportów błędów na podstawie przesłanych plików.

PKP CARGO S.A. jako jedni z pierwszych wykorzystali z powodzeniem oprogramowanie Softhis JPK do wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

 

 

PKP CARGO S.A.

Opinia klienta

Softhis przygotował dla PKP CARGO S.A. Moduł Podpisu i Wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z opcją walidacji jego poprawności. Wykonawca był odpowiedzialny za prace polegające na dostarczeniu i wdrożeniu systemu w środowisku informatycznym PKP CARGO S.A.

Zespół Softhis jest profesjonalnym partnerem, którego możemy rekomendować w zakresie wdrożeń oprogramowania, przy zachowaniu najwyższych standardów, praktyk bezpieczeństwa oraz integracji systemów.

Piotr Zdziechowiak
Project Manager, PKP CARGO S.A.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com