Case study

Softhis JPK, Moduł Podpisu i Wysyłki z opcją Walidacji

Softhis przygotował dla PKP CARGO S.A. Moduł Podpisu i Wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z opcją walidacji jego poprawności.

Co zaproponowaliśmy?

Ujednolicenie formy i automatyzacja procesów weryfikacji poprawnoÅ›ci danych przyspiesza i uÅ‚atwia kontrole skarbowe i procesy rozliczeniowe w przedsiÄ™biorstwach. W oparciu o standard XML, na bazie którego powstaÅ‚ Jednolity Plik Kontrolny jest możliwe szybkie analizowanie danych. Docelowo system, który funkcjonuje w PKP CARGO S.A. musi być w stanie wysÅ‚ać plik JPK_VAT.xml do interfejsów Ministerstwa Finansów. System powinien także pozwalać na obsÅ‚ugÄ™ podpisu kwalifikowanego dowolnego dostawcy. DodatkowÄ… opcjÄ… jest również możliwość sprawdzenia poprawnoÅ›ci pliku XML za pomocÄ… Walidatora JPK.

Produkcja i wdrożenie

ModuÅ‚ pozwala na korzystanie ze wszystkich rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów aplikacji sÅ‚użących do podpisu. WspóÅ‚pracuje także z KIR, umożliwiajÄ…cym podpisanie pliku wewnÄ…trz aplikacji.

Moduł wyposażony jest w funkcjonalność podpisu kwalifikowanego - przy pomocy rozwiązania dostarczanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).

Przeprowadzenie procedury wysyÅ‚ki plików do interfejsów udostÄ™pnionych przez Ministerstwo Finansów, odbywać siÄ™ bÄ™dzie przy zachowaniu wszystkich procedur wymaganych przez MF. Po wybraniu plików, które majÄ… być przekazane, jest tworzone zadanie pakowania, szyfrowania i wysyÅ‚ki plików do MF.

Walidator JPK sprawdza poprawność danych jakie zawiera Jednolity Plik Kontrolny. Waliduje poprawność pliku XML zgodnie ze schematem JPK oraz sprawdza poprawność merytoryczną danych. Dostarcza raport pokazujący czy i gdzie występują błędy w sprawdzanym pliku.

Podstawowe cechy ModuÅ‚u Podpisu i WysyÅ‚ki przygotowanego dla PKP CARGO S.A.: 

  • wczytywanie plików XML
  • szyfrowanie danych informatycznych
  • potwierdzenie plików podpisem kwalifikowanym
  • wysyÅ‚ka przygotowanych XML do Ministerstwa Finansów
  • odbiór i przechowywanie UrzÄ™dowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Podstawowe cechy Walidatora JPK przygotowanego dla PKP CARGO S.A.:

  • kontrola poprawnoÅ›ci formatu plików XML JPK zgodnie z wytycznymi MF,
  • kontrola wypeÅ‚nienia pól zależnych od siebie, a nie wynikajÄ…cych z wytycznych MF,
  • kontrola spójnoÅ›ci i sumowania danych zawartych w pliku,
  • tworzenie raportów bÅ‚Ä™dów na podstawie przesÅ‚anych plików.

PKP CARGO S.A. jako jedni z pierwszych wykorzystali z powodzeniem oprogramowanie Softhis JPK do wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

 

 

PKP CARGO S.A.

Opinia klienta

Softhis przygotował dla PKP CARGO S.A. Moduł Podpisu i Wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z opcją walidacji jego poprawności. Wykonawca był odpowiedzialny za prace polegające na dostarczeniu i wdrożeniu systemu w środowisku informatycznym PKP CARGO S.A.

ZespóÅ‚ Softhis jest profesjonalnym partnerem, którego możemy rekomendować w zakresie wdrożeÅ„ oprogramowania, przy zachowaniu najwyższych standardów, praktyk bezpieczeÅ„stwa oraz integracji systemów.

Piotr Zdziechowiak
Project Manager, PKP CARGO S.A.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com