Case study

Muzeum w sieci

  • On-line www.muzeum.krakow.pl
  • Klient Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Integracje Portal oraz system zarzÄ…dzania marketingiem i promocjÄ…
  • Zrealizowano grudzieÅ„ 2006

Coraz częściej przeglÄ…danie oferty kulturalnej muzeów czy galerii sztuki zaczynamy od strony www. To czÄ™sto element decydujÄ…cy o tym, czy kupimy bilet.

Co zaproponowaliśmy?

Cel jaki postawiono przed nowym serwisem jest informowanie użytkowników w przyjaznej formie, co zachÄ™ci turystów lub mieszkaÅ„ców Krakowa i okolic do zwiedzania Muzeum. Poza strefÄ… wizualnÄ… – bardzo ważny byÅ‚ aspekt funkcjonalny.

Produkcja i wdrożenie

Serwis informacyjny Muzeum Narodowego w Krakowie, poza Å‚atwym w obsÅ‚udze systemem zarzÄ…dzania treÅ›ciÄ…, zostaÅ‚ wyposażony w kompleksowy zestaw narzÄ™dzi do prowadzenia promocji i marketingu online. Portal prezentuje aktualne wydarzenia zwiÄ…zane z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Gmachu GÅ‚ównego oraz wszystkich placówek mieszczÄ…cych siÄ™ w strukturach Muzeum, spersonalizowane dla różnych grup odbiorców.

Dodatkowe narzędzia umożliwiają redaktorom serwisu pozyskiwanie informacji marketingowych, planowanie wystaw czy komunikację z odwiedzającymi i partnerami Muzeum.

Pondto ważnymi elementami sÄ… rozwiÄ…zania przyciÄ…gajÄ…ce uwagÄ™ zainteresowanych, bez wzglÄ™du na to czy już zwiedzali muzeum - czy jeszcze nie. Jednym z nich jest sklep online, który oferuje w ciÄ…gÅ‚ej sprzedaży przewodniki, albumy, pamiÄ…tki, reprodukcje oraz publikacje naukowe dla bardziej zaawansowanych znawców sztuki. Na uwagÄ™ zasÅ‚uguje dziaÅ‚ edukacyjny skierowany do różnych grup odbiorców oraz mediateka peÅ‚niÄ…ca rolÄ™ multimedialnego sÅ‚ownika i archiwum.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com