Case study

System ERP dla Llentab Group

  • Klient Llentab Group
  • Integracje System zarzÄ…dzania procesem produkcyjnym
  • Zrealizowano styczeÅ„ 2009

DziaÅ‚alność w wielu krajach wymaga od firm budowlano - produkcyjnych sprawnego zarzÄ…dzania, poczÄ…wszy od prac projektowych – na ksiÄ™gowoÅ›ci koÅ„czÄ…c. Nie inaczej byÅ‚o w Llentab Group - jednego z najwiÄ™kszych producentów i wykonawców hal stalowych w Europie.

Co zaproponowaliśmy?

ZÅ‚ożoność procesów w Grupie Llentab sprawiÅ‚a, że nawet najbardziej zaawansowane komercyjne systemy nie byÅ‚y w stanie sprostać wymaganiom. Konieczne byÅ‚o bardzo indywidualne podejÅ›cie do projektu. Z takim zaÅ‚ożeniem Softhis rozpoczÄ…Å‚ prace nad kompleksowym, dedykowanym narzÄ™dziem, które bÄ™dzie realnie wpÅ‚ywać i usprawniać codziennÄ… pracÄ™ każdego pracownika Grupy Llentab.

Produkcja i wdrożenie

Istotnym elementem systemu jest sformalizowanie procedur biznesowych organizujÄ…cych przepÅ‚yw informacji i dokumentów. RozwiÄ…zanie informatyczne, zintegrowane z istniejÄ…cym już Å›rodowiskiem IT klienta, obejmuje kluczowe dla firmy sektory:
• sprzedaż,
• projektowanie,
• produkcja,
• montaż,
• logistyka,
• finanse,
• dedykowany moduÅ‚ do tworzenia interaktywnych harmonogramów montażu i projektowania.

Prace nad zaawansowanym systemem, którym Llentab posÅ‚uguje siÄ™ od poczÄ…tku 2009 roku trwaÅ‚y 10 miesiÄ™cy. PatrzÄ…c na skalÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia można powiedzieć, że projekt zostaÅ‚ wykonany w szybkim tempie, zachowujÄ…c przy tym bardzo przyjazne dla użytkowników Å›rodowisko pod wzglÄ™dem funkcjonalnym i wizualnym.

Opinia klienta


Llentabhallen jest firmą oferującą hale stalowe. W zakresie naszego działania mieści się sprzedaż, projektowanie i montaż.

Michał Szpilewski

Prezes ZarzÄ…du

Do nowoczesnego zarzÄ…dzania firmÄ… potrzebowaliÅ›my sprawnego i niezawodnego oprogramowania. ZdecydowaliÅ›my siÄ™ na wspóÅ‚pracÄ™ z firmÄ… Softhis, która zaprojektowaÅ‚a i wdrożyÅ‚a szyte na naszÄ… miarÄ™ narzÄ™dzie informatyczne.

Nasza wspóÅ‚praca, z której jesteÅ›my bardzo zadowoleni, to nie tylko same prace wdrożeniowe, ale także dÅ‚ugofalowa, ponad 8-letnia kooperacja polegajÄ…ca na utrzymaniu Å›rodowiska informatycznego na wysokim poziomie oraz rozwój systemu pozwalajÄ…cy na staÅ‚Ä… adaptacjÄ™ do naszych potrzeb.

Polecamy Softhis jako twórcÄ™ wysokiej jakoÅ›ci rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com