Case study

Księgarnia w Internecie

  • On-line strona on-line
  • Klient Wydawnictwo Literackie
  • Integracje System ksiÄ™garni internetowej
  • Zrealizowano czerwiec 2011

Coraz częściej kupujemy za poÅ›rednictwem Internetu. GÅ‚ównie dla wygody czy oszczÄ™dnoÅ›ci czasu i pieniÄ™dzy. Podobnie jest na rynku ksiÄ™garskim, dlatego sprzedaż w sieci jest Å‚akomym kÄ…skiem dla wydawnictw.

Co zaproponowaliśmy?

Przyjazność interfejsu oraz Å‚atwość zarzÄ…dzania każdym elementem serwisu – to wytyczne systemu zarzÄ…dzania przygotowanego przez Softhis dla wydawnictwa Literackiego. Oprócz podstawowych informacji o firmie, książkach i wydarzeniach, system razem z serwisem www umożliwiajÄ… sprawne prowadzenie dziaÅ‚aÅ„ promocyjnych.

Produkcja i wdrożenie

PrzeglÄ…danie oferty jest niezwykle proste i intuicyjne. WybierajÄ…c pozycjÄ™ użytkownik od razu ma dostÄ™p do opisu książki, ceny, formatu, iloÅ›ci stron, informacji o autorze czy sugerowanych tytuÅ‚ach, które sÄ… proponowane na podstawie analiz zakupów innych osób. Ponadto przed zakupem możemy online zapoznać siÄ™ z fragmentem książki lub spisem treÅ›ci. Dodatkowo do użytku oddano szereg materiaÅ‚ów multimedialnych oraz recenzje, które sÄ… czÄ™sto dobrÄ… wskazówka dla poszukujÄ…cych nowych wrażeÅ„ literackich. Wszystkie książki, które znajdujÄ… siÄ™ w sprzedaży, zostaÅ‚y uÅ‚ożone w katalogu, który za poÅ›rednictwem wytycznych jak polski tytuÅ‚, oryginalny, autor, fragment nazwy, numer ISBN umożliwi odnalezienie interesujÄ…cej nas pozycji. Dla uÅ‚atwienia, oprócz wyszukiwania standardowego, na stronie z wynikami mamy dostÄ™p do opcji zaawansowanego wyszukiwania.

Projekt obejmuje także kilka rozwiÄ…zaÅ„, które sprzyjajÄ… tworzeniu spoÅ‚ecznoÅ›ci, m.in. kalendarium spotkaÅ„ z autorami książek, konkursy, gÅ‚osowanie na najlepsze książki – budowanie rankingu, listÄ™ życzeÅ„, czyli co użytkownicy chcieliby kupić oraz integracjÄ™ z portalami spoÅ‚ecznoÅ›ciowymi jak Facebook, Twitter oraz YouTube. Aby lepiej poznać potrzeby czytelników, system umożliwia także przeprowadzanie badaÅ„ ankietowych i sond internetowych.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com