Case study

Softhis JPK dla DuPont Poland Sp. z o.o.

Softhis przygotowaÅ‚ dla DuPont Poland Sp. z o.o. aplikacjÄ™ Softhis JPK, która skÅ‚ada siÄ™ z trzech moduÅ‚ów.

Co zaproponowaliśmy?

ObowiÄ…zek raportowania do organów podatkowych danych finansowych przedsiÄ™biorców w formie Jednolitego Pliku zostaÅ‚ wprowadzony w dniu 1 lipca 2016 r. WielomoduÅ‚owe narzÄ™dzie informatyczne Softhis JPK, to elastyczne i niezawodne rozwiÄ…zanie, które zapewni terminowÄ… wysyÅ‚kÄ™ kompletnych i zwalidowanych plików XML JPK do interfejsów Ministerstwa Finansów.

Produkcja i wdrożenie

Na zlecenie DuPont Poland Sp. z o.o. Softhis zaimplementowaÅ‚ skÅ‚adajÄ…cÄ… siÄ™ z czterech moduÅ‚ów aplikacjÄ™, która pozwala na generowanie i wysyÅ‚anie pliku XML JPK. Softhis JPK pobiera dane wejÅ›ciowe, przeprowadza kontrolÄ™ spójnoÅ›ci i poprawnego odczytu pobranych danych, a nastÄ™pnie produkuje plik wynikowy XML. Automatycznie konwertuje dane wejÅ›ciowe z dowolnych formatów. Umożliwia edytowanie lub wprowadzanie danych do matrycy, w celu ich uzupeÅ‚nienia lub kontroli. SÅ‚uży także do podpisania, szyfrowania i przesÅ‚ania wynikowego XML do organów podatkowych.

Softhis JPK skÅ‚ada siÄ™ z czterech moduÅ‚ów:

  • JPK Generator,
  • JPK Konwerter,
  • JPK Podpis i WysyÅ‚ka.

Implementacja Softhis JPK w Å›rodowisku informatycznym DuPont Poland Sp. z o.o. przebiegÅ‚a pÅ‚ynnie i zostaÅ‚a ukoÅ„czona terminowo.

 

 

Opinia klienta

PoszukujÄ…c niezawodnego i elastycznego oprogramowania, które bÄ™dzie umożliwiaÅ‚o generowanie i wysyÅ‚anie Jednolitego Pliku Kontrolnego do interfejsu Ministerstwa Finansów, zdecydowaliÅ›my siÄ™ na wspóÅ‚pracÄ™ z firmÄ… Softhis. CaÅ‚ość zleconych prac polegajÄ…cych na dostosowaniu aplikacji Softhis JPK oraz jej wdrożeniu w Å›rodowisku informatycznym DuPont Poland Sp. z o.o. przebiegÅ‚a pÅ‚ynnie i zostaÅ‚a ukoÅ„czona terminowo, mimo krótkiego czasu na realizacjÄ™ projektu.

Piotr Gill
Członek Zarządu, DuPont Poland Sp. z o.o.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com