Case study

Platforma dialogu społecznego

  • On-line www.bcc.org.pl
  • Klient Business Centre Club
  • Integracje Serwis www umożliwiajÄ…cy interakcjÄ™ różnych grup spoÅ‚ecznych
  • Zrealizowano czerwiec 2010

MiÄ™dzynarodowa organizacja - Business Centre Club zdecydowaÅ‚a o zamówieniu nowego portalu, który swojÄ… funkcjonalnoÅ›ciÄ… i wyglÄ…dem posÅ‚uży jako platforma dialogu spoÅ‚ecznego.

Co zaproponowaliśmy?

NajważniejszÄ… częściÄ… portalu jest forum dialogu spoÅ‚ecznego, angażujÄ…cego przedstawicieli życia politycznego i gospodarczego, media oraz organizacje pozarzÄ…dowe. Ponadto przedstawia strukturÄ™ organizacyjnÄ… BCC, z jej lożami regionalnymi oraz siedzibÄ… gÅ‚ównÄ…, po której gość portalu może wirtualnie pospacerować.

Produkcja i wdrożenie

Nowy serwis przygotowany przez Softhis, posiada sekcje tematyczne adresowane do wymienionych wczeÅ›niej grup, jak również narzÄ™dzia umożliwiajÄ…ce komunikacjÄ™ miÄ™dzy nimi, wÅ›ród nich mechanizm wewnÄ™trznej poczty, profile czÅ‚onków klubu BCC oraz ekspertów zwiÄ…zanych z organizacjÄ…. Prezentowane sÄ… szkolenia i wydarzenia organizowane przez BCC, jak również udziaÅ‚ organizacji w obradach Komisji Trójstronnej. Strefa ekspercka zawiera bieżące i archiwalne stanowiska, raporty i opinie uznanych specjalistów należących do BCC.

Portal wyposażony jest w sekcjÄ™ ogÅ‚oszeÅ„, w której czÅ‚onkowie klubu mogÄ… wzajemnie komunikować istotne dla siebie treÅ›ci, jest również w szereg narzÄ™dzi pozwalajÄ…cych m.in. wysyÅ‚ać biuletyny informacyjne do różnych grup odbiorców, prowadzić blogi czy publikować relacje z wydarzeÅ„ w ramach Magazynu BCC.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com