Case study

Softhis JPK, Moduł Podpisu i Wysyłki

Softhis przygotował dla AVIVA Moduł Podpisu i Wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Co zaproponowaliśmy?

By wypeÅ‚nić obowiÄ…zek przesÅ‚ania na czas Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT.xml) do interfejsów Ministerstwa Finansów, firma AVIVA potrzebowaÅ‚a systemu który to umożliwi. System powinien także pozwalać na obsÅ‚ugÄ™ podpisu kwalifikowanego dowolnego dostawcy.

Produkcja i wdrożenie

ModuÅ‚ Podpisu i WysyÅ‚ki zaimplementowany w Å›rodowisku informatycznym AVIVA pozwala na korzystanie ze wszystkich rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów aplikacji sÅ‚użących do podpisu. WspóÅ‚pracuje także z KIR, umożliwiajÄ…cym podpisanie pliku wewnÄ…trz aplikacji.

Moduł wyposażony jest w funkcjonalność podpisu kwalifikowanego - przy pomocy rozwiązania dostarczanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).

Przeprowadzenie procedury wysyÅ‚ki plików do interfejsów udostÄ™pnionych przez Ministerstwo Finansów, odbywa siÄ™ przy zachowaniu wszystkich wymaganych procedur. Po wybraniu plików, które majÄ… być przekazane, jest tworzone zadanie pakowania, szyfrowania i wysyÅ‚ki plików do MF.

Podstawowe cechy Modułu Podpisu i Wysyłki przygotowanego dla AVIVA:

  • wczytywanie plików XML
  • szyfrowanie danych informatycznych
  • potwierdzenie plików podpisem kwalifikowanym
  • wysyÅ‚ka przygotowanych XML do Ministerstwa Finansów
  • odbiór i przechowywanie UrzÄ™dowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

ModuÅ‚ przygotowany przez Softhis zostaÅ‚ wdrożony  w Å›rodowisku informatycznym firmy AVIVA, a caÅ‚ość prac przebiegaÅ‚a bardzo sprawnie.

 

 

AVIVA

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com