Case study

System platformy e-learningowej do udostÄ™pniania wiedzy dla American College of Prosthodontists 

Co zaproponowaliśmy?

Nowa platforma e-learningowa ma za zadanie uÅ‚atwić lekarzom udostÄ™pnianie wiedzy za pomocÄ… prezentacji przypadków medycznych zawartych w dokumentach Board Study Guide ACP. System upraszcza dostÄ™p do niezbÄ™dnej wiedzy medycznej.

Produkcja i wdrożenie

System zostaÅ‚ opracowany zarówno we wersji desktopowej jak i mobilnej (iOS, Android). Każdy użytkownik po zalogowaniu może przeglÄ…dać, przesyÅ‚ać i pobierać interesujÄ…cÄ… go dokumentacjÄ™ medycznÄ…. CaÅ‚y proces odbywa siÄ™ przy użyciu wewnÄ™trznej przeglÄ…darki.
System posiada również CMS do zarzÄ…dzania i aktualizacji treÅ›ci.

Podstawowe cechy systemu informatycznego przygotowanego dla ACP:

  • przejrzysty oraz przyjazny użytkownikowi interfejs,
  • system dostÄ™pny zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej,
  • system posiada zróżnicowane poziomy dostÄ™pu do treÅ›ci zawarte w abonamencie,
  • System w formie aplikacji mobilne jest do pobrania w App Store i Google Play.
ACP

Opinia klienta

”Softhis usprawniÅ‚ udostÄ™pnianie wiedzy medycznej dla lekarzy, czyniÄ…c jÄ… również bardziej mobilnÄ…. WspóÅ‚praca z Softhis zaowocowaÅ‚a stworzeniem platformy zarówno w wersji desktopowej jak i w formie aplikacji dostÄ™pnej na urzÄ…dzenia z systemem Android i iOS. DziÄ™ki systemowi czÅ‚onkowie American College of Prosthodontists dzielÄ… siÄ™ wiedzÄ… w dowolnym czasie i miejscu. W naszej opinii Softhis dostarczyÅ‚ niezawodne i sprawnie dziaÅ‚ajÄ…ce oprogramowanie.”

Mark Heiden

Associate Executive Director

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com