Case study

Zdasz.to – e-learning dla maturzystów

  • On-line zdasz.to
  • Klient Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
  • Cechy szczególne integracja z systemem Konto WSiP (single sign-on), MySQL, MongoDB, funkcje spoÅ‚ecznoÅ›ciowe, użycie Tincan Api oraz SCORM.
  • Zrealizowano wrzesieÅ„ 2014

Zdasz.to jest elektronicznÄ… platformÄ… internetowÄ… obejmujÄ…cÄ… 7 kursów z 5 przedmiotów: matematyki, jÄ™zyka polskiego, biologii, chemii oraz geografii. Kluczowe przedmioty (matematyka i jÄ™zyk polski) zostaÅ‚y opracowane do dwóch zakresów ksztaÅ‚cenia (podstawowego oraz rozszerzonego), natomiast pozostaÅ‚e przedmioty sÄ… dostÄ™pne w zakresie rozszerzonym.

Zdasz.to

Co zaproponowaliśmy?

GÅ‚ówne wyzwania realizacyjne do rozwiÄ…zania przez wykonawcÄ™ stanowiÅ‚y ilość materiaÅ‚ów, Å‚atwość korzystania z nich, w szczególnoÅ›ci w odniesieniu do przedmiotów takich matematyka czy chemia, oraz dostosowanie aplikacji do wymagaÅ„ użytkowników mobilnych.

Podstawowym zaÅ‚ożeniem dla każdego kursu jest umożliwienie użytkownikowi peÅ‚nej swobody w korzystaniu z moduÅ‚ów go tworzÄ…cych. Użytkownik w ramach indywidualizacji nauczania sam decyduje, w jaki sposób i w jakiej kolejnoÅ›ci korzysta z materiaÅ‚ów kursu, zgodnie ze swoimi preferencjami. Zapewnia to lepsze panowanie nad postÄ™pem prac, zwiÄ™ksza odpowiedzialność za samoksztaÅ‚cenie oraz motywuje do zaplanowania harmonogramu pracy. Mniej Å›wiadomy użytkownik otrzyma podpowiedź, jak i w jakiej kolejnoÅ›ci przechodzić przez kurs w zależnoÅ›ci od uzyskiwanych wyników.

Produkcja i wdrożenie

Aby to osiÄ…gnąć Softhis stworzyÅ‚ komponent odtwarzacza treÅ›ci uczÄ…cych podawanych w formacie SCORM, wyniki nauczania sÄ… zapisywane w miÄ™dzynarodowym standardzie TinCan Api, zoptymalizowane zostaÅ‚y algorytmy podawania treÅ›ci uczÄ…cych, a w peÅ‚ni responsywny interfejs umożliwia Å‚atwe korzystanie z zasobów na urzÄ…dzeniach mobilnych. Zdasz.to zostaÅ‚o zintegrowane z niedawno oddanym przez Softhis systemem Konto WSiP, sÅ‚użącym do autentykacji i autoryzacji użytkowników wszystkich usÅ‚ug internetowych WSiP (single sign-on).

Każdy kurs zawiera materiaÅ‚y nie tylko do samoksztaÅ‚cenia, ale również do diagnozowania poziomu przygotowania siÄ™ do egzaminów maturalnych w oparciu o interaktywne elementy systemu. Platforma z kursami uwzglÄ™dnia zarówno specyfikÄ™ użytkownika, jak i aspekty dydaktyczne. Aby korzystanie z platformy byÅ‚o jeszcze ciekawsze, przechodzenie przez kurs uwzglÄ™dnia zasady grywalizacji.

Jeszcze więcej zobacz na filmie.

 

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com