Produkty

Efektywny duet: aplikacja do zarządzania projektami i CRM dla małej firmy.

 

ORBIZER to innowacyjne i zaawansowane oprogramowanie do zarzÄ…dzania projektami oraz wspierania relacji handlowych z poziomu każdej przeglÄ…darki internetowej. UsÅ‚uga dostÄ™pna w modelu SaaS zostaÅ‚a przygotowana gÅ‚ównie z myÅ›lÄ… o potrzebach sektora maÅ‚ych i Å›rednich firm, któremu do tej pory nie zostaÅ‚a zaproponowana aplikacja do zarzÄ…dzania projektami i CRM w jednym miejscu. ORBIZER zostaÅ‚ oficjalnie zaprezentowany po raz pierwszy na targach Cebit 2013 w Hanowerze.

ORBIZER jest przykÅ‚adem kompleksowego rozwiÄ…zania, które w Å‚atwy i intuicyjny sposób Å‚Ä…czy system zarzÄ…dzania projektami i sprzedażą z dodatkowymi funkcjonalnoÅ›ciami m.in. umożliwia delegowanie zadaÅ„, obsÅ‚uguje obieg dokumentów, jak również zapewnia kontrolÄ™ zasobów i kosztów. CechÄ… nowej usÅ‚ugi jest także możliwość konfiguracji i dostosowania wszystkich obiektów w systemie poprzez kategoryzacjÄ™ i okreÅ›lanie indywidualnych atrybutów.

Celem powstania platformy ORBIZER jest zaoferowanie sektorowi MÅšP niedrogiego we wdrożeniu oraz obsÅ‚udze, wydajnego i atrakcyjnego wizualnie narzÄ™dzia, które z powodzeniem może realizować najważniejsze potrzeby przedsiÄ™biorstwa w zakresie zarzÄ…dzania.

Modułowa elastyczność

Oprogramowanie skÅ‚ada siÄ™ z czterech podstawowych moduÅ‚ów: Projekty, Klienci, Zasoby i Dokumenty – a jej elastyczność umożliwia wprowadzenie dedykowanych wdrożeÅ„, uwzglÄ™dniajÄ…cych specyficzne potrzeby biznesowe firm.

Prosty CRM dla MÅšP

Dla użytkowników programu ORBIZER wdrożyliÅ›my nieskomplikowany pakiet CRM dla maÅ‚ej firmy, który realizuje podstawowe zaÅ‚ożenia koncepcji zarzÄ…dzania. CRM ORBIZER gromadzi najważniejsze informacje zebrane przez pracowników oraz pÅ‚ynÄ…ce od samych klientów i uÅ‚atwia:

 • zarzÄ…dzanie bazÄ… klientów,
 • wspieranie procesu sprzedaży,
 • organizowanie pracy poprzez generowanie zadaÅ„ projektowych,
 • poprawÄ™ komunikacji z klientem dziÄ™ki komentarzom, kontaktom, statusom,
 • raportowanie wyników uÅ‚atwiajÄ…cych analizÄ™ dziaÅ‚aÅ„ sprzedażowych.Kluczowe korzyści dla użytkownika platformy ORBIZER

 • All-in-one – dostÄ™p w jednej aplikacji do dwóch podstawowych obszarów funkcjonowania firmy: zarzÄ…dzanie projektami oraz zarzÄ…dzanie relacjami handlowymi (CRM).
 • Dedykowane narzÄ™dzie – ORBIZER od samego poczÄ…tku byÅ‚ tworzony z myÅ›lÄ… o firmach z sektora MÅšP. Dlatego ten program do zarzÄ…dzania projektami potrafi znacznie wiÄ™cej za mniej w porównaniu do dużych systemów konkurencji.
 • Metodyka pracy – platforma speÅ‚nia najlepiej swoje zadania w przedsiÄ™biorstwach, których proces biznesowy jest oparty gÅ‚ównie na pracy projektowej wykorzystujÄ…cej do monitorowania np. metodyki zwinne (Agile, SCRUM).
 • Koszty – przystÄ™pna cena aplikacji, niskie koszty wdrożenia oraz okres próbny bez żadnych zobowiÄ…zaÅ„ pozwala na Å‚atwe i niedrogie wdrożenie aplikacji w firmie.
 • Mobilność użytkowników – zadbaliÅ›my również o responsywny interfejs, który umożliwia Å‚atwÄ… obsÅ‚ugÄ™ aplikacji na urzÄ…dzeniach mobilnych np. na tabletach.
 • Integracje – oprócz klasycznego uploadu i przechowania plików w aplikacji umożliwiliÅ›my użytkownikom korzystanie z zewnÄ™trznych platform takich jak Google Apps czy Dropbox.
 • DostÄ™pność w chmurze – biznes jest dostÄ™pny wszÄ™dzie. Wystarczy mieć Å‚Ä…cze internetowe, aby zarzÄ…dzać i pracować z każdego miejsca na Å›wiecie. Ale to nie koniec. Chmura to również dostÄ™pność do najnowoczeÅ›niejszych serwerów, zaplecza backupowego, wsparcia technicznego oraz autoskalowalnoÅ›ci infrastruktury - czyli automatycznego dostosowania siÄ™ mocy obliczeniowej do aktualnego obciążenia aplikacji.Zobacz możliwości platformy ORBIZER

Zarejestruj siÄ™

Interesuje CiÄ™ wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć wspóÅ‚pracÄ™?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com