Oprogramowanie dedykowane

Dlaczego oprogramowanie dedykowane?

Automatyzacja obiegu informacji wewnÄ…trz każdej organizacji jest w dzisiejszych czasach niezbÄ™dnym elementem do efektywnego prowadzenia przedsiÄ™biorstw. Oczekiwania użytkowników w stosunku do systemów IT dalece wykraczajÄ… poza zestandaryzowane gotowe aplikacje.

Problem jaki czÄ™sto wystÄ™puje w przypadku gotowych systemów jest brak w ich elastycznym dostosowaniu. CzÄ™sto wyposażone sÄ… w funkcjonalnoÅ›ci, które sÄ… nieprzydatne lub zbyt skomplikowane, przeczÄ…c tym samym zaÅ‚ożeniom UX.

Systemy informatyczne w postaci dedykowanych aplikacji sÄ… odpowiedziÄ… na potrzeby użytkowników i ich firm.

Oprogramowanie dedykowane, często rozbudowywane o konkretne pojawiające się potrzeby wewnątrz organizacji umożliwia elastyczne dostosowanie systemu.

Sytuacja w przypadku wyboru oprogramowania dedykowanego staje siÄ™ odwrotna niż w przypadku zakupu gotowego rozwiÄ…zania. Takie systemu sÄ… bezpoÅ›rednio dopasowane do potrzeb korzystajÄ…cych z nich firm. Nie zawierajÄ… zbÄ™dnych funkcji, sÄ… przez to Å‚atwiejsze w obsÅ‚udze, nawet przez niewykwalifikowanych pracowników.

Oprogramowanie dedykowane bardzo czÄ™sto jest projektowane z wykorzystaniem rozwiÄ…zaÅ„ opartych o chmurÄ™, a użytkownicy logujÄ… siÄ™ do systemu za pomocÄ… strony internetowej. UÅ‚atwia to znacznie obsÅ‚ugÄ™ i dostÄ™p do zasobów dla upoważnionych osób.

Oprogramowanie dedykowane posiada swój okreÅ›lony proces produkcyjny, gdzie wykonawca zapewnia kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ™ na każdym etapie prac.

Oprogramowanie dedykowane w etapach:

Projektowanie

Analizujemy procesy biznesowe zachodzÄ…ce w firmie. Projektujemy optymalne rozwiÄ…zanie. 

W oparciu o autorski silnik tworzymy narzędzie dostosowane do bieżących potrzeb firmy.
Oprogramowanie dedykowane Softhis to rozwiązanie z możliwością rozbudowy o nowe moduły.

Proces wdrożenia

Dobór funkcjonalnoÅ›ci i projektowanie systemu i wdrożenie dopasowanego systemu w Å›rodowisku firmy.

Utrzymanie

Opieka serwisowa nad całością systemu

Modyfikacja systemu do zmieniajÄ…cych siÄ™ potrzeb klienta

WybierajÄ…c oprogramowanie dedykowane przygotowane przez Softhis, użytkownik otrzymuje produkt informatyczny na najwyższym poziomie. Dostarczamy piÄ™kny i czysty kod o najwyższej jakoÅ›ci technologicznej. DziÄ™ki takiemu podejÅ›ciu późniejsze modyfikacje i utrzymanie caÅ‚ego systemu jest o wiele Å‚atwiejsze.

Dbamy nie tylko o sam zaprojektowanie systemu, ale także o nasze relacje z każdÄ… firmÄ… z którÄ… wspóÅ‚pracujemy, dajÄ…c wsparcie w trakcie tworzenia każdego zamówionego oprogramowania, jak i po zakoÅ„czeniu prac.

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com