O nas

Firma Softhis dziaÅ‚a na rynku dedykowanych rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych od 2005 roku. W naszym portfolio znajduje siÄ™ wiele projektów takich jak: systemy CRM, ERP, rozwiÄ…zania workflow, e-podpis oraz systemy do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Softhis wspóÅ‚pracuje także z GEIST (Group for Engineering of Intelligent Systems and Technologies) przy Akademii Górniczo - Hutniczej oraz PolitechnikÄ… PoznaÅ„skÄ…. Jest patronem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, czÅ‚onkiem Izby Gospodarki Elektronicznej. Ranking Deloitte Technology Fast50 CE skupiajÄ…cy najszybciej rozwijajÄ…ce siÄ™ firmy technologicznie innowacyjne, uplasowaÅ‚ Softhis w 2013 roku na 1 miejscu w Polsce i 3 w Europie Åšrodkowej.

Profil aktywnoÅ›ci Softhis mobilizuje nas do staÅ‚ego rozwoju, zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejÄ™tnoÅ›ci. Portfolio zróżnicowanych realizacji w poÅ‚Ä…czeniu z jakoÅ›ciÄ… oferowanych usÅ‚ug, umożliwiajÄ… nam dostarczanie pomysÅ‚ów wykraczajÄ…cych poza branżowe standardy oraz Å‚Ä…czenie różnych technologii informatycznych w ramach jednego projektu.

 Polskie Stowarzyszenie Sztucznej InteligencjiGeistDeloitte Technology Fast50 CEe-Commerce Polska