News

15 czerwca 2015

Softhis w misji handlowej polskiego MSZ w Izraelu

Ostatnie kilka lat dla Softhis to pasmo wyjątkowych sukcesów. Wysoka, 1-sza w Polsce i 3-cia w Europie Środkowej pozycja w rankingu Deloitte, zrealizowane zaawansowane projekty (np. Autenti, PAYBACK, WSiP) zostały zauważone przez ekspertów. Zostaliśmy zaproszeni do reprezentowania polskiej branży ICT na misji handlowej w dniach 13-16 czerwca 2015, w ramach wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu.

Zaproszenie jest także efektem silnej wspóÅ‚pracy naukowej z AGH w Krakowie i PolitechnikÄ… PoznaÅ„skÄ… w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum BadaÅ„ i Rozwoju. WÅ‚aÅ›nie wspóÅ‚praca Å›wiata nauki i biznesu w obszarze nowych technologii jest jednym z przewodnich motywów misji handlowej MSZ.

WejÅ›cie na nowe rynki zagraniczne – to także jeden z kluczowych celów Softhis, który konsekwentnie realizujemy od 3 lat. UdziaÅ‚ w spotkaniach z firmami izraelskimi idealnie wpisuje siÄ™ w strategiÄ™ dziaÅ‚ania w zakresie eksportu usÅ‚ug i produktów.

Rynek ICT w Izraelu jest bardzo dynamiczny i interesujÄ…cy z punktu widzenia możliwoÅ›ci ekspansji, wspóÅ‚pracy partnerskiej, rozwoju nowych produktów oraz uzyskania finansowania ze strony Venture Capitals. Dla wielu firm obecność na rynku izraelskim staÅ‚a siÄ™ drogÄ… do globalnej ekspansji.

Izraelski sektor ICT jest w wyniku geopolitycznych uwarunkowaÅ„ gospodarki kraju, w wiÄ™kszoÅ›ci nastawiony na eksport usÅ‚ug i produktów, gÅ‚ównie do USA. Z tego wzglÄ™du Izrael ma najwiÄ™cej firm notowanych na nowojorskiej gieÅ‚dzie papierów wartoÅ›ciowych niż którykolwiek kraj na Å›wiecie i uważany jest za bramÄ™ do rynku amerykaÅ„skiego.