News

4 października 2016

Podsumowanie dotychczasowej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jak podało Ministerstwo Finansów, obecnie blisko 6 tys. firm objętych nowym obowiązkiem, swoje dane finansowe zawarte w Jednolitym Pliku Kontrolnym, raportuje do administracji podatkowej.

Nasze wnioski dotyczące podsumowania pierwszej wysyłki JPK, są oparte o obserwacje zastosowania przygotowanego przez nas narzędzia informatycznego. Softhis JPK, wdrożony przez nas system generujący Jednolity Plik Kontrolny, wskazał przedsiębiorcom obszary w prowadzeniu ewidencji VAT, na które powinni zwrócić szczególną uwagę. Walidator JPK, będący częścią tego rozwiązania weryfikował przed wysyłką poprawność, kompletność oraz spójność logiczną danych raportowanych w pliku XML. Niekompletne lub błędne dane mogące wzbudzać wątpliwości podczas e-kontroli w zwalidowanym pliku, obejmowały przykładowo nieuzupełnione pola z danymi kontrahentów.

Nasze obserwacje dotyczące dużych firm pozwalają stwierdzić, że nabrały już one pewnego doświadczenia w poprawnym generowaniu i wysyłaniu JPK. Od 1 stycznia 2017 taki obowiązek czeka kolejne grupy podatników. Średni i mali przedsiębiorcy pierwsze sprawozdanie będą musieli złożyć 25 lutego 2017r.