News

20 lipca 2016

JPK - Moduł Podpisu i Wysyłki

Bezpieczeństwo danych, czyli sposób ich przechowywania, udostępniania i przesyłania jest tematem zawsze ważnym i aktualnym. Działania jakie podejmujemy w celu ochrony wrażliwych informacji mają na celu zapobieganie przypadkowemu lub celowemu ich zniszczeniu, uszkodzeniu, zainfekowaniu groźnym oprogramowaniem i oczywiście ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Dane jakie zawiera wygenerowany przez system Jednolity Plik Kontrolny są bardzo wrażliwe. Z myślą o rozwiązaniu probelmu bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy Moduł Podpisu i Wysyłki. Moduł ten służy do podpisywania, szyfrowania i przesłania wynikowego XML do Ministerstwa Finansów. Wyposażony jest w funkcjonalność podpisu kwalifikowanego - przy pomocy rozwiązania dostarczanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).

Więcej informacji na temat tego modułu znajduje się tutaj.