EU grants - Sorry! This page isn't available in English

12 stycznia 2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw, wspomagające działalność biznesową.

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS, integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw, wspomagające działalność biznesową" zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług i dostawę modułów oprogramowania.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2.: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-12-203/13-00).

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie licencji. Przedmiot wyceny:

  • Moduł integracyjny - generator umów i dokumentów.
  • Aplikacja mobilna na Android typu interfejs mobilny dla usług.
  1. Zakup licencji

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny będzie udostępniona po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. W tym celu prosimy o kontakt na adres: office@softhis.com lub telefoniczny 12 350 55 55.

Oferty należy złożyć na wzorze formularza w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Krakowie (31-553), przy ul. Fabrycznej 20A. Wzór formularza udostępniony będzie wraz z szczegółową specyfikacją.

Termin składania ofert: 19.01.2015 do godz. 15.00.