EU grants - Sorry! This page isn't available in English

11 czerwca 2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie internetowego systemu klasy B2B

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS, integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw, wspomagające działalność biznesową" zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług i dostawę modułów oprogramowania.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2.: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-12-203/13-00).

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie:

  1. Zakup licencji i kodów źródłówych

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.06.2014 do godz. 15.00.

Postępowanie rozstrzygnięte.