EU grants - Sorry! This page isn't available in English

2 grudnia 2013

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie internetowego systemu klasy B2B.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług i dostawę modułów oprogramowania dla systemu B2B, dla projektu pt. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS, integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw, wspomagające działalność biznesową"

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2.: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-12-203/13-00).

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie:

  1. Opracowania prototypów interfejsów i ich testowania. [postępowanie rozstrzygnięte]
  2. Przeprowadzenia działań promocyjnych. [postępowanie rozstrzygnięte]
  3. Dostawy licencji. [postępowanie rozstrzygnięte]