EU grants - Sorry! This page isn't available in English

7 lutego 2014

Dotacje na innowacje, inwestujemy w Waszą przyszłość - B2B

Informujemy, że firma Softhis Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „ Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS, integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw, wspomagające działalność biznesową” w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:

Marcin Nowak

tel: 12 350 55 55

Ważne adresy:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.