EU grants - Sorry! This page isn't available in English

7 lutego 2014

Dotacje na innowacje, Inwestujemy w Waszą przyszłość

Informujemy, że firma Softhis Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „ Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo Softhis Sp. z o.o.” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:

Marcin Nowak

tel: 12 350 55 55

Ważne adresy:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.